Parfym eller avtryck i golvet? Estetiken plats i projektet Flame

DSpace Repository

Parfym eller avtryck i golvet? Estetiken plats i projektet Flame

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Parfym eller avtryck i golvet? Estetiken plats i projektet Flame
Author Albrecht, Nina ; Svensson, Frida
Date 2007-02-15
Swedish abstract
I denna uppsats har vi intresserat oss för estetikens potential i skolans arbete och ägnat vår uppsats åt att följa projektet Flame. Flame startades under våren 2006 och genomförs av Kulturskolan i samarbete med Utbildningsförvaltningen och Stockholm stad. Projektet riktar sig till yrkesförberedande program och under hösten 2006 har man samarbetat med S:t Eriks och S:t Görans gymnasium i Stockholm. Man säger sig vilja ge eleverna nya redskap för att uttrycka sig med kultur. Ett annat mål för Flame är att undersöka hur metodutveckling kan gå till i praktiken. Syftet med vårt arbete har varit att, utifrån begreppet radikal estetik, undersöka hur man i Flame arbetar med och tänker kring estetik i skolan. Den radikala estetiken handlar om ett sätt att förhålla sig till estetiken i stort, till kunskap och till skolans roll i ett demokratiskt samhälle. Vi har arbetat utifrån följande frågor: Vilka mål har de deltagande pedagogerna, de bägge skolledningarna och Flameprojektets ledning med projektet? Hur motiverar de arbetet med estetik i skolan? Vilka tankar och förhållningssätt har de medverkade som är, eller har potential att bli, radikal estetik? För att ringa in arbetsprocessen i Flameprojektet från olika håll har vi genom intervjuer med olika aktörer, genom läsning av centrala dokument och genom observationer tagit del av olika inblandade parters tankar kring projektet. En viktig del av Flames arbetssätt är deras loggboksanvändande. Den radikala estetiken förutsätter reflektion och vi diskuterar därför reflektionens utformning i stort samt de inblandades förhållningssätt till, och användning av loggboken. Vi har undersökt hur förhållningssätt till kultur och estetik på ett konkret plan kan påverka pedagogiken och undervisningen ute i skolan. Vi har kommit fram till att det finns en mängd olika vägar att gå i praktiserandet av en radikal estetik, då det handlar om hur man som pedagog väljer att förhålla sig till sin undervisning. Den metod man använder sig av kan ses som en produkt av förhållningssätt och övervägningar gjorda i ett tidigare skede av processen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject estetik
radikal estetik
loggbok
reflektion
stödstrukturer
dialog
Handle http://hdl.handle.net/2043/3623 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics