Likvärdig bedömning vid det nationella provet i år 5 - existerar det?

DSpace Repository

Likvärdig bedömning vid det nationella provet i år 5 - existerar det?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Likvärdig bedömning vid det nationella provet i år 5 - existerar det?
Author Bülow, Petra ; Ylinen, Maria
Date 2007
Swedish abstract
Avsikten med vårt arbete är att undersöka om bedömningen vid det nationella provet i år 5 var likvärdig då det gällde den fria skrivningen i ämnet svenska som andraspråk våren 2006. Ämnet väckte vårt intresse då vi uppmärksammat debatten i medierna om hur orättvis betygssättningen är i de senare åren på grund av att den inte görs på likvärdiga grunder. Vi bestämde oss då för att undersöka om man kan se denna tendens redan i år 5. För att undersöka detta använde vi oss av kvalitativa intervjuer med fyra olika lärare från tre olika skolor som varit delaktiga vid bedömningen våren 2006. Vi fick på så sätt ta del av deras erfarenheter och tankar kring likvärdig bedömning samt deras tillvägagångssätt då det gällde detta. För att analysera resultatet av intervjuerna kopplade vi det till aktuell litteratur för undersökningsområdet. Vår slutsats är att trots goda intentioner hos våra intervjupersoner blev bedömningen inte likvärdig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Svenska som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/3626 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics