Elevdemokrati/Students' democracy

DSpace Repository

Elevdemokrati/Students' democracy

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevdemokrati/Students' democracy
Author Jensen, Cecilia ; Persson, Ingrid
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka om klassråd och elevråd är fungerande demokratiska fora. Arbetet innehåller en enkätundersökning på tre skolor där vi vänt oss till elever i årskurs fem. Vi har även intervjuat klasslärarna i respektive klass. Resultatet av undersökningen visar att elever och lärare upplever klassråd och elevråd som bra demokratiska fora, men att den demokratiska processen upplevs som enklare i klassråd än i elevråd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevdemokrati
elevinflytande
elevråd
klassråd
Handle http://hdl.handle.net/2043/3628 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics