Läromedel i historia för andraspråkselever. Ett förslag på hur det skulle kunna se ut

DSpace Repository

Läromedel i historia för andraspråkselever. Ett förslag på hur det skulle kunna se ut

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läromedel i historia för andraspråkselever. Ett förslag på hur det skulle kunna se ut
Author Gustavsson, Linda
Date 2007
Swedish abstract
Jag undersöker hur ett bra läromedel i historia 4-6 för andraspråkselever skulle kunna se ut. Jag studerar forskningen på området och gör intervjuer med lärare och förlag. Idag finns det inget andraspråksläromedel i historia 4-6. Lärarna som svarat på min enkät anser inte att de historieböcker som de använder fungerar särskilt bra för andraspråkselever. Lärarna är i hög utsträckning intresserade av att prova ett specialkonstuerat läromedel för andraspråkselever. Förlag och lärare talar om betydelsen av ett bildrikt läromedel på ett enkelt språk. Utifrån teorier och enkät- och intervjumaterial blir min slutsats att läromedlet måste vara motiverande och förklarande till sin karaktär för att passa andraspråkselever. Detta innebär att läromedelstexten i stor utsträckning karaktäriseras av skönlitterära drag, innehåller tydliga orsakssamband samt fokuserar på andraspråksläsarnas kulturella bakgrundskunskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråk
historia
kunskapsspråk
läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/3629 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics