"Spelar det någon roll?" - om pojkars och flickors läs- och skrivinlärning

DSpace Repository

"Spelar det någon roll?" - om pojkars och flickors läs- och skrivinlärning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Spelar det någon roll?" - om pojkars och flickors läs- och skrivinlärning
Author Cronqvist, Aneth ; Juhl, Susann
Date 2007-02-16
Swedish abstract
Syftet med studien är att se om läs- och skrivinlärning skiljer sig mellan pojkar och flickor. Om det skiljer sig, vad kan det bero på? Undersökningen bygger på intervjuer med specialpedagoger på fyra olika skolor i Skåne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject flickor
läs- och skrivinlärning
pojkar
skillnader
Handle http://hdl.handle.net/2043/3630 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics