Språkarbete i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkarbete i förskolan
Author Ekberg, Alexandra ; Boyadjian, Ovsana M.
Date 2007-02-16
English abstract
Syftet med vårt arbete är att se hur språkarbetet bedrivs på de förskolor vi har undersökt. Vi vill även veta vilka erfarenheter pedagogerna har av språkarbetet på förskolan samt hur förskolan dokumenterar barnens språkutveckling. Vidare är syftet att andra pedagoger ska få en möjlighet att se hur andra pedagoger tänker och arbetar med språkutveckling. Vi anser att vår studie är relevant för läraryrket då språkarbetet med barnen är något som alla lärare oavsett årskurs arbetar med och det löper som en röd tråd i allt de gör. Eftersom att vi båda dessutom är intresserade av barns språkutveckling och nyfikna på hur språkarbetet kan se ut på olika förskolor var vi överrens om att en jämförelse av olika förskolor skulle ge oss kunskap om det. Vårt examensarbete bygger på kvalitativa intervjuer med pedagogerna på femårsavdelningarna på två olika förskolor och på observationer av pedagogernas språkarbete med barnen på femårsavdelningarna. Studien visar att språkarbetet i förskolan kan se väldigt olika ut beroende på vilken barngrupp man arbetar med. Dokumentationen en viktig del av språkarbetet i förskolan och även den skiljer sig från förskola till förskola beroende på barngrupp. Vidare visar studien att pedagogernas erfarenheter av språkarbetet på den förskola de arbetar på är positiva och de utvecklar gärna sitt arbete för att skapa lärande situationer för barnen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språk
utveckling
barn
förskola
pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/3632 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics