Pedagogers syn på sexårsverksamheten. En undersökning om förändringar i barns lek och mognad

DSpace Repository

Pedagogers syn på sexårsverksamheten. En undersökning om förändringar i barns lek och mognad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på sexårsverksamheten. En undersökning om förändringar i barns lek och mognad
Author Alfredsson, Diana ; Petersson, Charlotta
Date 2007-02-16
Swedish abstract
Detta är en undersökning om pedagogers syn på sexåringar. I undersökningens fokus ligger sexåringarnas mognad och lek. Har mognaden och leken påverkats av att det har blivit en egen verksamhet för sexåringarna, en förskoleklass? Syftet med undersökningen är att undersöka hur pedagoger anser att sexåringarnas lek och mognad har påverkats av att flytta till skolan från förskolan. För att få en klar bild på pedagogers syn, har vi valt att intervjua förskolepedagoger och specialpedagoger, alla med erfarenhet av sexårsverksamhet. Under intervjuerna har vi valt att diskutera sexåringars mognad, lekens betydelse, fri kontra styrd lek och vuxendeltagande i leken. Resultatet visar att det har blivit en påverkan på barnen men åsikterna är delade bland de intervjuade pedagogerna, vilket har gett en mångsidig och intressant undersökning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject sexåringar
lek
mognad
förskoleklass
påverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/3634 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics