Samhällsrelaterad undervisning i naturvetenskap - kvalitativa intervjuer med NO-lärare i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Samhällsrelaterad undervisning i naturvetenskap - kvalitativa intervjuer med NO-lärare i grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samhällsrelaterad undervisning i naturvetenskap - kvalitativa intervjuer med NO-lärare i grundskolans tidigare år
Author Friberg, Anders ; Karlsson, Karin
Date 2007-02-16
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att undersöka på vilket sätt lärare relaterar sin undervisning i naturvetenskap till samhället. Vi ville också ta reda på vad de tyckte om att relatera sin NO-undervisning till samhället. Med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att göra kvalitativa intervjuer med sju lärare som undervisar i NO i grundskolans tidigare år. Resultatet visar att de intervjuade lärarna gärna gör studiebesök i samhället i samband med temaundervisning. Däremot finns inte värderingsövningar med ställningstagande med i deras planeringar. Vi har kommit fram till att flera av dessa lärare har en intention att relatera undervisningen till samhället, men att de anser att det är svårt av olika anledningar. De intervjuade lärarna upplever vi hade kunnat relatera undervisningen till samhället i större utsträckning än vad de gör idag. När vi läst litteraturen och genomfört vår undersökning har vi blivit stärkta i vår uppfattning att vi som lärare bör anknyta NO-undervisningen mer till samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskolans tidigare år
intervjuer
NO-undervisning
science
samhälle
ställningstagande
society
Handle http://hdl.handle.net/2043/3636 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics