Praons vara eller inte vara

DSpace Repository

Praons vara eller inte vara

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Praons vara eller inte vara
Author Andersson, Lisbeth ; Lennartsson, Anna-Lena
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med vårt examensarbete är att kartlägga ungdomars föreställningar om arbetslivsorientering och prao. I vår undersökning har vi använt oss av en kvantitativ metod och gjort en enkätundersökning med 67 elever i årskurs 9 i den kommunala grundskolan. Vårt resultat visar att det är i ämnet SO som eleverna uppfattar att de arbetar med frågor som rör arbetslivet. Prao och studiebesök är inslag som eleverna främst förknippar med arbetslivskontakter i undervisningen. Alla elever som ingick i vår undersökning har varit ute på prao i årskurs 8. Majoriteten av eleverna upplever att praon är mycket viktig och att de får en verklig bild av arbetslivet. Några färdigheter som flertalet av eleverna upplever att de lär sig genom prao är att passa tider, ta eget ansvar, ta egna initiativ och arbeta självständigt. En del av eleverna väljer praoplats utefter möjligheterna att få sommar- eller helgjobb och en del ser praon som ett skönt avbrott. Resultatet visar även att praon hjälper majoriteten av eleverna i deras kommande val till gymnasiet. Efter avslutad undersökning kan vi konstatera att prao upplevs som mycket viktig bland eleverna i grundskolan. Vi kan även konstatera att eleverna genom prao får en inblick i hur arbetslivet fungerar och att detta bidrar med att de blir mer medvetna om sig själva och sina möjligheter. Genom våra litteraturstudier uppfattar vi att praon är lika betydelsefull för eleverna idag som för tjugo år sedan. Vi är av den uppfattningen att vår undersökning inte stämmer överens med dagens diskussioner om att praon har tjänat ut sin roll. Sammanfattning Syftet med vårt examensarbete är att kartlägga ungdomars föreställningar om arbetslivsorientering och prao. I vår undersökning har vi använt oss av en kvantitativ metod och gjort en enkätundersökning med 67 elever i årskurs 9 i den kommunala grundskolan. Vårt resultat visar att det är i ämnet SO som eleverna uppfattar att de arbetar med frågor som rör arbetslivet. Prao och studiebesök är inslag som eleverna främst förknippar med arbetslivskontakter i undervisningen. Alla elever som ingick i vår undersökning har varit ute på prao i årskurs 8. Majoriteten av eleverna upplever att praon är mycket viktig och att de får en verklig bild av arbetslivet. Några färdigheter som flertalet av eleverna upplever att de lär sig genom prao är att passa tider, ta eget ansvar, ta egna initiativ och arbeta självständigt. En del av eleverna väljer praoplats utefter möjligheterna att få sommar- eller helgjobb och en del ser praon som ett skönt avbrott. Resultatet visar även att praon hjälper majoriteten av eleverna i deras kommande val till gymnasiet. Efter avslutad undersökning kan vi konstatera att prao upplevs som mycket viktig bland eleverna i grundskolan. Vi kan även konstatera att eleverna genom prao får en inblick i hur arbetslivet fungerar och att detta bidrar med att de blir mer medvetna om sig själva och sina möjligheter. Genom våra litteraturstudier uppfattar vi att praon är lika betydelsefull för eleverna idag som för tjugo år sedan. Vi är av den uppfattningen att vår undersökning inte stämmer överens med dagens diskussioner om att praon har tjänat ut sin roll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Prao
praoverksamhet
syo
syv
Handle http://hdl.handle.net/2043/3647 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics