Flickor med ADHD - fler måste bry sig!

DSpace Repository

Flickor med ADHD - fler måste bry sig!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flickor med ADHD - fler måste bry sig!
Author Johansson, Christin ; Wirén, Pia
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka pedagogiska möjligheter och hinder för en gynnsam utveckling hos flickor med en ADHD diagnos. I arbetet ges läsaren en inblick i specialpedagogiska strategier och metoder som gynnar flickor med ADHD. Metoden för vår undersökning är halvstrukturerade intervjuer som utförts med 13 respondenter. Tre av intervjuerna ägde rum i Finland med personer med olika spetskompetenser. Övriga tio intervjuer hölls på flera platser i Sverige med personer som hade spets- eller erfarenhetsbaserad kompetens. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att respondenterna var väl insatta i ADHD problematiken. De flesta påpekade att flickors problematik måste synliggöras. Tidig upptäckt och tidiga insatser kan minska riskbeteenden som depression, sexuellt missbruk eller utbrändhet. Kontakten mellan hem och skola är av central betydelse. Vi kan konstatera att vuxnas kompetens och kännedom om funktionshindret, empati och positiva bemötande är avgörande för dessa flickors utveckling och lärande. Fler måste bry sig!
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject specialpedagogik
ADHD
bemötande
flickor
signifikanta andra
specialpedagogiska strategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/3650 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics