Föräldramöten i förskolan ur ett framtidsperspektiv

DSpace Repository

Föräldramöten i förskolan ur ett framtidsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldramöten i förskolan ur ett framtidsperspektiv
Author Gilmore, Linda ; Landin, Johanna
Date 2007
Swedish abstract
Abstract Vi har valt att undersöka samverkan mellan hem och förskola och då framförallt mellan pedagoger och föräldrar i ett framtidsperspektiv. Det är hos dagens föräldrar och pedagoger som det hela börjar och därför är det viktigt att få deras perspektiv för att kunna utveckla samverkan vidare. Genom att få insikt i hur det ser ut får vi också en chans att få upp ögonen för eventuella brister och motarbeta dessa i vår framtida yrkesroll. Behövs det ”traditionella föräldramötet” så som det är utformat idag? Syftet med denna undersökning är sammanfattningsvis att skapa kunskap om och synliggöra olika parters åsikter om hur samverkan mellan hem och förskola bör se ut i ett framtidsperspektiv i hopp om att kunna utveckla föräldrasamverkan vidare. Detta genom kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer som sedan bearbetas genom hermeneutisk analys. Resultaten av vår undersökning visar önskan om att ha föräldramötet kvar men att komplettera detta med differentierade samverkansformer så som sociala träffar, diskussionsforum, utökad användning av media samt praktisk medverkan i verksamheten. Olika förslag på förändringar och förändringsstrategier presenteras. Utifrån det empiriska materialet och internationella erfarenheter presenteras det pedagogiska verktyget ”learning stories” som används i förskolor på Nya Zeeland.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject föräldramöte
förskola
föräldrasamverkan
learning stories
utveckling
förändringstrategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/3651 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics