Pedagogers kunskap och kompetens i mötet med barn i sorg

DSpace Repository

Pedagogers kunskap och kompetens i mötet med barn i sorg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers kunskap och kompetens i mötet med barn i sorg
Author Ingvarsson, Louise ; Lindahl, Annika
Date 2007
English abstract
Pedagogues´ knowledge and competence when meeting children in mourning
Swedish abstract
Med denna studie vill vi få pedagoger som arbetar i förskolans verksamhet att reflektera över vikten av krisplaner och deras innehåll när det gäller att hjälpa barn att bearbeta sorg. Följande frågor ligger till grund för vår undersökning: Hur kan man som pedagog i förskolans verksamhet hjälpa och underlätta barnets bearbetning av sorg? Har pedagogerna på förskolan tillgång till en krisplan om något barn skulle drabbas av sorg? Vilka erfarenheter av och tankar om arbete med barn i sorg har pedagoger inom förskolans verksamhet? Vårt resultat visar att i den kommun där vi gjorde vår undersökning har alla pedagogerna i förskolans verksamhet tillgång till en krisplan och en krislåda, för att underlätta arbetet med barn i sorg. Det visade sig också att de intervjuade pedagogerna har många olika tillvägagångssätt för att arbeta med och möta barn i sorg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject krisplan
död
krislåda
sorg
Handle http://hdl.handle.net/2043/3652 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics