De första minuterna, redskap en pedagog kan behöva efter rasten

DSpace Repository

De första minuterna, redskap en pedagog kan behöva efter rasten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De första minuterna, redskap en pedagog kan behöva efter rasten
Author Krantz, Jenny
Date 2007
Swedish abstract
Titeln på detta arbete är: de första minuterna, redskap som kan behövas efter rasten. Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för vilka redskap som kan behövas för att en pedagog ska kunna klara av de olika situationer, som kan uppstå i klassrummet efter rasten. Med situationer efter rasten menar jag till exempel olösta konflikter. Jag har valt att göra min undersökning i en förskoleklass i en mindre ort i Skåne. Som undersökningsmetod använde jag observation med en låg grad av struktur. Det vill säga att jag förde löpande anteckningar under observationens gång. De frågeställningar som genomsyrar arbetet är vad som händer efter rasten i en förskoleklass samt vad en pedagog kan göra för att underlätta för de situationer som kan uppstå efter rasten. Det jag kommit fram till är att de situationer som uppstår efter rasten bland annat är toalettbesök och drickande av vatten. Fler situationer uppstodd inte då pedagogen i klassrummet hade skapat olika förebyggande strategier för att situationer ska bli mindre och mer kontrollerande. Med förebyggande strategier menar jag olika rutiner som eleverna är införstådda med, de vet vad de ska göra efter rasten, som till exempel sätta sig i en ring på golvet. När eleverna väl sitter i en ring kan man diskutera vad som har hänt på rasten. För det mesta handlar det om olösta konflikter som behövs redas ut med hjälp av pedagogen. Detta sätter press på att pedagogen har relevant kunskaper inom konflikthantering. Det krävs även ett fungerade ledarskap i klassrummet för att dessa olika redskap ska kunna fungera. Nyckelord: redskap ledarskap konflikthantering och förebyggande strategier
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Efter rasten
after recess
Handle http://hdl.handle.net/2043/3653 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics