Lärarens inställning till betydelsen av goda elevrelationer

DSpace Repository

Lärarens inställning till betydelsen av goda elevrelationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens inställning till betydelsen av goda elevrelationer
Author Wiberg, Cecilia ; Ocklund-Rogers, Anna-Lena
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka lärarnas inställning till betydelsen av goda relationer mellan lärare och elever. Vi vill veta hur lärare anser att en bra relation mellan lärare och elev ska vara och vilka verktyg som behövs för att skapa en trevlig och utvecklande atmosfär i skolan. Vi har gjort en enkätstudie som vi utformat med syfte att ta reda på lärares inställning till betydelsen av att ha en god relation till sina elever. De som fick svara på enkäten var utvalda kärn- och karaktärsämneslärare samt våra studiekamrater på Malmö Högskola. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår enkätundersökning i stora drag på att: • Vikten av en god relation mellan lärare och elev är i de flesta fall avgörande för en elevs studieresultat. • Lärare känner överlag att tid saknas för att hinna med eleverna på ett bra sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ledarskap
omsorg
reflektion
relationer
respekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/3664 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics