Lärarens inställning till betydelsen av goda elevrelationer

DSpace Repository

Lärarens inställning till betydelsen av goda elevrelationer

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Wiberg, Cecilia
dc.contributor.author Ocklund-Rogers, Anna-Lena
dc.date.accessioned 2007-02-20T07:17:58Z
dc.date.available 2007-02-20T07:17:58Z
dc.date.issued 2007 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3664
dc.description Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka lärarnas inställning till betydelsen av goda relationer mellan lärare och elever. Vi vill veta hur lärare anser att en bra relation mellan lärare och elev ska vara och vilka verktyg som behövs för att skapa en trevlig och utvecklande atmosfär i skolan. Vi har gjort en enkätstudie som vi utformat med syfte att ta reda på lärares inställning till betydelsen av att ha en god relation till sina elever. De som fick svara på enkäten var utvalda kärn- och karaktärsämneslärare samt våra studiekamrater på Malmö Högskola. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår enkätundersökning i stora drag på att: • Vikten av en god relation mellan lärare och elev är i de flesta fall avgörande för en elevs studieresultat. • Lärare känner överlag att tid saknas för att hinna med eleverna på ett bra sätt. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject ledarskap en
dc.subject omsorg en
dc.subject reflektion en
dc.subject relationer en
dc.subject respekt en
dc.title Lärarens inställning till betydelsen av goda elevrelationer en
dc.title.alternative The teacher´s approach to good teacher - student relationship en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics