Lokalhistoria, det glömda perspektivet

DSpace Repository

Lokalhistoria, det glömda perspektivet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lokalhistoria, det glömda perspektivet
Author Giselsson, Martin
Date 2007
English abstract
Syftet med detta examensarbete är att lyfta fram lokalhistoria som ett viktigt moment i historieundervisningen på gymnasiet. När ämnet historia motiveras i historiedidaktiken är identitet och historiemedvetande nyckelord. Då individers lokala identitet är mycket viktiga bör också det lokala perspektivet i historieundervisningen vara det. Jag har valt att utgå från en specifik kommun, Olofström, för att undersöka hur man arbetar med lokalhistoria på kommunens gymnasieskola, samt vilka möjligheter kommunen erbjuder för lokalhistoriskt arbete i skolan. Dels blir examensarbetet en historiedidaktisk diskussion på teoretisk nivå om varför man bör undervisa i lokalhistoria, men också en praktisk kartläggning över lokalhistoriskt intressanta ingångar i en kommun som Olofström.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lokalhistoria
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/3666 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics