Olika arbetssätt med skönlitteratur

DSpace Repository

Olika arbetssätt med skönlitteratur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Olika arbetssätt med skönlitteratur
Author Roos, Katarina
Date 2007
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om två olika sätt att arbeta med skönlitteratur i undervisningen i år 3-5. Jag har jämfört en lärare som arbetar med skönlitteratur integrerad i tematisk, ämnesövergripande undervisning med en annan lärare som använder skönlitteraturen inom ramen för svenskämnet. Syftet har varit att ta reda på vilka skillnader och eventuellt vilka likheter man kan finna i dessa olika arbetssätt samt om eleverna tycker att de lär sig något utifrån att läsa skönlitteratur i undervisningen. För att få fram materialet till min uppsats har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med två lärare samt fyra elever i respektive klass. Jag har även genomfört observationer i båda klasser. En av likheterna jag har funnit är att båda klasser har en bänkbok som de själva väljer och som de läser vid schemalagda tillfällen. Jag har däremot inte funnit något entydigt svar i mina elevintervjuer som visar att eleverna upplever att de lär sig något av att läsa skönlitteratur, eller att de vill läsa mer utöver det de läser i skolan, i de olika arbetssätten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject tematisk undervisning
tematisk litteraturläsning
ämnesövergripande undervisning
skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/3668 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics