Agnes ska börja i förskoleklass - en projektredogörelse om att göra en barnbok

DSpace Repository

Agnes ska börja i förskoleklass - en projektredogörelse om att göra en barnbok

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Agnes ska börja i förskoleklass - en projektredogörelse om att göra en barnbok
Author Olsson, Jannica
Date 2007
English abstract
My account contains a children´s book, meant to be used in preschools as a pedagogical tool to make the thought about starting in a preschool form easier and more visible to the children. The preschool form has existed since 1998, but it is very hard to locate it in the literature, especially in children´s literature. There´s a lot of books about starting school, but I can´t find anyone that focusses on the gap between preschool and the preschool form. That´s why I thought it was a fun challenge to make an updated children´s book that mirrors how it looks today. My goal has also been to see how the personnel works to prevent that the preschool form becomes a tenth year in school. The result is a book about the gap between preschool and the preschool form. It has a classical story, but an unusual subject and a different layout. Conversations with children and adults in a preschool and a preschool form builds the books foundation.
Swedish abstract
Min projektredogörelse består av en barnbok som man i förskolan ska kunna använda sig av som ett pedagogiskt verktyg för att underlätta och synliggöra vad som komma skall för de barn som ska börja i förskoleklass. Fenomenet förskoleklass har funnits sedan 1998 men är väldigt svår att lokalisera i litteratur, och då speciellt i barnlitteraturen. Det finns många böcker som berör skolstarten, men jag har inte hittat några som fokuserar på övergången mellan just förskola och förskoleklass. Därför tyckte jag att det var en rolig utmaning att göra en uppdaterad barnbok som speglar verksamheterna så som de ser ut i dagsläget. Jag har också haft som mål att se hur man ute i verksamheterna jobbar för att eventuellt förebygga att förskoleklassen blir ett så kallat tionde skolår. Resultatet blev en bok, som berör övergången mellan förskola och förskoleklass, genom ett klassiskt upplägg av berättelsen, men med ett ovanligt ämne och med en layout som sticker ut från mängden. Samtal med barn och vuxna inom berörda verksamheter ligger till grund för bokens innehåll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskoleklass
projektredogörelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/3692 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics