ABC med KME

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ABC med KME
Author Nilsson, Anna
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att göra en ABC-bok, ett läromedel för skriftspråkslärande och bokstavsbearbetning. Bokstavsbearbetningen är en del av skriftspråkslärandet och ska vara en del i elevernas vardag. Genom ABC-boken vill jag åskådliggöra hur man kan integrera olika uttrycksformer i undervisningen. Jag har studerat olika teorier om skriftspråkslärande, bokstavsbearbetning och estetiska läroprocesser. Tillsammans med teorier, samtal med lärare och med bakgrund i Lpo 94 har jag gjort en ABC-bok där jag har författat övningar, fotograferat föremål och gjort layouten. Min förhoppning med boken är att göra skriftspråkslärandet och bokstavsbearbetningen i skolår 1, lärorik på ett roligt och kreativt sätt. Resultatet finner jag tilltalande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skriftspråkslärande
estetiska läroprocesser
ABC-bok
Handle http://hdl.handle.net/2043/3693 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics