Film i skolan - är det möjligt?

DSpace Repository

Film i skolan - är det möjligt?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Film i skolan - är det möjligt?
Author Piedoie, Mélanie
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att undersöka och synliggöra hur två lärare försöker bedriva filmundervisning på skolans senare år och på så sätt förverkliga kursplanen i bild. Undersökningen, som är kvalitativ, sker i form av inspelade intervjuer. Mitt resultat, dvs. lärarnas röster och åsikter, presenteras i en leranimerad dokumentärfilm och på så sätt åskådliggör det konstnärliga i min KME-utbildning. Då antalet deltagare i min undersökning är litet jämförs mitt resultat med en rapport från Skolverket. Rapporten presenterar olika aspekter av bildämnet och tar bl.a. upp de undervisande lärarnas behörighet, materialbrist och undervisningstiden. Jag har medvetet valt att bara intervjua två lärare då gestaltningsformen är tidskrävande. Jag lyckas skapa en leranimerad dokumentärfilm som jag döper till Film i skolan –Är det möjligt? Den är 8 minuter och 40 sekunder kort och tog över 91 timmar att producera. Mitt resultat när det gäller lärarnas situation går i linje med Skolverkets undersökning. Filmen kan ses på: http://homeweb.mah.se/~ll011235/examensarbete06.wmv
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject film
filmundervisning
styrdokument
lärare
skola
leranimation
dokumentär
Handle http://hdl.handle.net/2043/3694 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics