KME i praktiken om projektet "Lära på riktigt"

DSpace Repository

KME i praktiken om projektet "Lära på riktigt"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title KME i praktiken om projektet "Lära på riktigt"
Author Fellert, Maria ; Johnsen, Monika
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att synliggöra åtta KME-studenters intentioner med och väg mot de mål som formulerats för projektet ”Lära på riktigt” som pågick i Malmö under höstterminen 2006. Genom synliggörandet och vårt eget reflekterande och analyserande av vad som sker i projektet vill vi närma oss frågan om KME kan tillföra skolan något som inte redan finns där idag och om fallet är så vill vi sätta fingret på vad det är. Samtidigt vill vi få syn på hur studenterna går till väga för att nå de mål som är uppsatta för projektet. Vi genomförde vår undersökning med hjälp av etnografiska metoder och vi deltog och observerade studenternas och elevernas väg genom projektet under stora delar av hösten 2006. Vårt arbete visar att KME-studenterna utformade sina strategier för projektet på ett sätt som även vi själva gjort under vår utbildningstid och att mycket av deras fokus kom att ligga på samarbetet, gruppkänslan samt självförtroendet och modet hos den enskilde individen i gruppen - det vill säga att de arbetade mycket med att bygga upp goda förutsättningar och en grund för att arbeta med KME i skolan. Vidare visar vi olika exempel på problem som studenterna stöter på i sin strävan mot målen och beskriver vad de gjort för att lösa dessa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject KME
strategi
projekt
produktion
reflektion
reception
Handle http://hdl.handle.net/2043/3695 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics