KME i praktiken om projektet "Lära på riktigt"

DSpace Repository

KME i praktiken om projektet "Lära på riktigt"

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fellert, Maria
dc.contributor.author Johnsen, Monika
dc.date.accessioned 2007-02-21T09:40:49Z
dc.date.available 2007-02-21T09:40:49Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3695
dc.description Syftet med vår undersökning är att synliggöra åtta KME-studenters intentioner med och väg mot de mål som formulerats för projektet ”Lära på riktigt” som pågick i Malmö under höstterminen 2006. Genom synliggörandet och vårt eget reflekterande och analyserande av vad som sker i projektet vill vi närma oss frågan om KME kan tillföra skolan något som inte redan finns där idag och om fallet är så vill vi sätta fingret på vad det är. Samtidigt vill vi få syn på hur studenterna går till väga för att nå de mål som är uppsatta för projektet. Vi genomförde vår undersökning med hjälp av etnografiska metoder och vi deltog och observerade studenternas och elevernas väg genom projektet under stora delar av hösten 2006. Vårt arbete visar att KME-studenterna utformade sina strategier för projektet på ett sätt som även vi själva gjort under vår utbildningstid och att mycket av deras fokus kom att ligga på samarbetet, gruppkänslan samt självförtroendet och modet hos den enskilde individen i gruppen - det vill säga att de arbetade mycket med att bygga upp goda förutsättningar och en grund för att arbeta med KME i skolan. Vidare visar vi olika exempel på problem som studenterna stöter på i sin strävan mot målen och beskriver vad de gjort för att lösa dessa. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject KME en
dc.subject strategi en
dc.subject projekt en
dc.subject produktion en
dc.subject reflektion en
dc.subject reception en
dc.title KME i praktiken om projektet "Lära på riktigt" en
dc.title.alternative KME in Practice about the Project "Learning for Real" en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok FineArt en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Kultur, medier och estetik
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics