Vad står du för? En studie i korrelationen mellan elevers politiska värderingar och deras partisympatier, mediavana och deltagande i det civila samhället

DSpace Repository

Vad står du för? En studie i korrelationen mellan elevers politiska värderingar och deras partisympatier, mediavana och deltagande i det civila samhället

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad står du för? En studie i korrelationen mellan elevers politiska värderingar och deras partisympatier, mediavana och deltagande i det civila samhället
Author Johannesson, Johan-Erik
Date 2007
English abstract
This essay investigates pupils partysymphaties and their political preferences in relation to their party's own political preferences.
Swedish abstract
Uppsatsen syftar till att beskriva komvuxelevers politiska värderingar och korrelationen med ett politiskt parti. Avsikten är att se om eleverna beskriver partiet som det är, där de ser sina egenintressen, eller om de beskriver partiet som det bör vara utifrån en idealiserad uppfattning. Samhället förändras och partipolitiken med den, därav är det min avsikt att se hur detta tar sig utryck i elevernas deltagande i det civila samhället och deras medievana. Detta tolkas sedan i ljuset utav styrdokumenten, för att på så vis ge mina resultat en betydelse för undervisningen inom skolan. Jag använder mig av statsvetenskapliga och sociologiska teorier för att ge resultaten en teoretisk förklaring, dock är enkätunderlaget för litet för att göra några induktiva utsagor. Analysen och tolkningen tyder på att kön, etnicitet och utbildning har betydelse som oberoende variabler. Eleverna kan anses vara införstådda med sitt partis värderingar och politiskt intresserade, men inte av att delta i partipolitiken utan i föreningar och i frivillig medborgerlig verksamhet. För vissa av eleverna kan valet av parti vara mer affektivt och därmed uppvisa en något sämre överensstämmelse av deras prioriteringar. Flertalet elever ser på kommersiella kanaler och uppfattar valkampanjen som en tävling om politisk makt. Detta innebär att som lärare måste man se de individuella förutsättningarna i klassrummet om alla skall kunna nå samma mål, nämligen ett deltagande i samhället för intresseartikulation och intresseaggregation där valet av ett parti görs utifrån en kognitiv grund.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Statsvetenskap
Sociologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/3696 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics