Specialpedagogik och interkulturell pedagogik i mångkulturella områden.

DSpace Repository

Specialpedagogik och interkulturell pedagogik i mångkulturella områden.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogik och interkulturell pedagogik i mångkulturella områden.
Author Castillo, Jorge
Date 2007
Swedish abstract
Det finns två inriktningar i studien, den första är att granska hur skolor i mångkulturella områden organiserar de specialpedagogiska insatserna. Den andra är att granska skolledarnas förhållningssätt till interkulturell pedagogik som en stödjande förhållningssätt, eller som ett alternativt arbetssätt som mera utgår från elevers olika kulturer och språk än enbart den "svenska". Studien bygger på en kvalitativ undersökning. Genom att intervjua skolledning i skolan i mångkulturella områden är tanken att försöka ta reda på hur de förhåller sig till specialpedagogik och till interkulturell pedagogik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Specialpedagogik
Interkulturell pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3699 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics