Vardagsrelaterad matematikundervisning. Mathematics education related to everyday life

DSpace Repository

Vardagsrelaterad matematikundervisning. Mathematics education related to everyday life

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vardagsrelaterad matematikundervisning. Mathematics education related to everyday life
Author Lindkvist, Camilla ; Göransson, Jeanette
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att se huruvida lärare, elever och föräldrar i skolår tre samt i skolår sex anser att skolans matematikundervisning är relaterad till vardagen. Som metod för att få svar på denna fråga använde vi oss av en enkätundersökning som genomfördes av lärare, elever och föräldrar i år tre och sex. Resultatet visar att föräldrarna anser att matematikundervisningen i skolan till stor del kan kopplas till den vardagsrelaterade matematiken medan majoriteten av elever och lärare endast menar att koppling förekommer till viss del.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Formalisering
funktionalisering
vardagsmatematik
attityder
kommunikation och dialog
hemmets kunskapssyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/3709 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics