Hur kopplar en grupp elever i skolår 5 skolmatematiken till vardagen?

DSpace Repository

Hur kopplar en grupp elever i skolår 5 skolmatematiken till vardagen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur kopplar en grupp elever i skolår 5 skolmatematiken till vardagen?
Author Nilsson, Ann-Sofie ; Olsson, Johan
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att granska vilka vardagliga situationer en grupp elever i skolår 5 associerade aritmetiska uppgifter till. I de aritmetiska uppgifterna var alla fyra räknesätten representerade då elever har olika förmågor att knyta an olika räknesätt. I studien undersöktes även om anknytningarna eleverna gjorde var rimliga i relation till verkligheten. Vi valde att använda en enkät där eleverna skrev räknehändelser till givna aritmetiska uppgifter med utgångspunkt i deras egen vardag. Undersökningen visade att mer än hälften av eleverna inte hade kunskapen att knyta an aritmetiska uppgifter till vardagliga egenupplevda situationer. Eleverna var influerade av läroböckernas fiktiva vardag och hänvisade till denna. Enligt undersökningen hade eleverna lättare att associera vardagliga situationer till addition och subtraktion än till multiplikation och division.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aritmetik
lärobok
vardagsanknuten
vardagsmatematik
räknesätt
matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3710 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics