Problemlösning – En jämförelse mellan svensk och japansk undervisning

DSpace Repository

Problemlösning – En jämförelse mellan svensk och japansk undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Problemlösning – En jämförelse mellan svensk och japansk undervisning
Author Helmertz, Tomoko
Date 2007
English abstract
In the last decade, mathematics teaching in Japan has attracted much attention because of its different and unique methods compared with the Western standard. This is a comparative study of mathematical problem-solving in Sweden and Japan, and three research methods were used: textbooks analysis, lesson observations and analysis of students’ solutions. Swedish students usually work individually on many problems in the textbooks, while they learn new definitions and procedures to solutions. A highly achieved student has attained a self-seeking attitude, and the students in general prefer concrete methods in their solutions. On the other hand, a Japanese lesson puts mainly focus on new mathematical contents with a few problems. Classroom discussions give students a broader picture of the mathematical connections between the problems. The students are used to more abstract mathematics and are able to use correct terms when explaining. Even though there are traditional and cultural differences, we can learn alternative ideas and perspectives in order to achieve better mathematics teaching.
Swedish abstract
Det senaste decenniet har matematikundervisningen i Japan fått mycket uppmärksamhet för dess annorlunda och unika sätt jämfört med västerländska motsvarigheter. Denna undersökning jämför matematisk problemlösning mellan Sverige och Japan. Tre undersökningsmetoder användes: analys av läromedel, lektionsobservation och elevlösningsanalys. Under de svenska lektionerna arbetar eleverna ofta enskilt med många uppgifter, då de samtidigt lär sig matematiska begrepp och lösningsprocedurer. På det sättet skaffar sig högpresterande elever en självsökande problemlösningsförmåga. Eleverna föredrar att använda konkreta metoder vid problemlösning. De japanska lektionerna däremot fokuserar mest på genomgångar av nytt stoff med ett fåtal problem. Klassdiskussioner om olika lösningsmetoder ger eleverna en djupare bild av problemen. Elever arbetar med algebra i större utsträckning och är vana vid att uttrycka sig på matematiskt korrekt språk. Även om det finns traditionella och kulturella skillnader, kan vi ge varandra olika förslag för att förbättra undervisningarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject problemlösning
jämförande undersökning
klassdiskussion
Japan
lesson study
lärömedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/3711 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics