Samhällskunskap- ett självklart ämne i grundskolans tidigare år?

DSpace Repository

Samhällskunskap- ett självklart ämne i grundskolans tidigare år?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samhällskunskap- ett självklart ämne i grundskolans tidigare år?
Author Mårtensson, Annika ; Svensson, Maria
Date 2007-02-22
English abstract
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur skolämnet samhällskunskap fungerar i grundskolans tidigare år. Vårt huvudämne samhällsvetenskap och lärande har bitvis känts spretigt och inte alltid applicerbart på de yngsta eleverna. Undersökningen bygger på observationer, enkäter, intervjuer samt bakgrundsforskning med hänvisning till den förändrade lärarutbildningen. Den slutsats vi nått fram till är att vi är mer än tillräckligt utrustade för att möta den pedagogiska verklighet som finns i de olika skolverksamheterna. Vi har även fått en mer nyanserad bild av framarbetandet av den nya och faktiskt unika lärarutbildningen på Malmö högskola. Dessvärre tyder mycket på att skolverksamheterna i kommunerna inte är uppdaterade då det gäller den nya lärarutbildningen och faktiskt inte har den kunskap om vad som egentligen förändrats.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gru´ndskolans tidigare år
samhällskunskap
huvudämne
lärarutbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3713 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics