Läxan - en del av lärarens uppdrag?

DSpace Repository

Läxan - en del av lärarens uppdrag?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läxan - en del av lärarens uppdrag?
Author Nilsson, Joakim ; Birgersson, Fredrik
Date 2007
Swedish abstract
Vi har undersökt blivande lärares syn på läxan som fenomen i syfte att relatera denna till tidigare forskning samt till den aktuella skolpolitiska linjen i läxfrågan. Undersökningen är kvantitativ och bygger på 255 enkätsvar från lärarstudenter som läser avslutande termin med inriktning mot grundskolans tidigare år vid Malmö högskola. Resultatet visar att en majoritet har en positiv grundinställning och tror sig komma att ge läxor som yrkesverksamma lärare. Samtidigt ser de flesta nackdelar och många kan tänka sig en läxfri skola. Jämfört med undersökningar som gjorts på yrkesverksamma lärare uppvisar vår undersökningsgrupp en betydligt mindre positiv syn på läxor. Vi skulle beskriva detta som att det råder en kritisk acceptans av läxor bland blivande lärare. Denna rimmar dåligt med den starkt läxpositiva skolpolitiska linje som den nuvarande skolministern företräder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Enkätundersökning
Hemuppgift
Lärare
Läxor
Skola
Undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3717 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics