Att använda skönlitteratur i undervisningen - Vad säger barn och föräldrar?

DSpace Repository

Att använda skönlitteratur i undervisningen - Vad säger barn och föräldrar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att använda skönlitteratur i undervisningen - Vad säger barn och föräldrar?
Author Andersson, Annika
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att arbeta med skönlitteratur i undervisningen och ta reda på vad barn i år 1 och deras föräldrar anser om skönlitteraturens roll i undervisningen. Jag har valt att göra en kvalitativ studie baserad på observationer av klassens arbete samt djupintervjuer med fem barn och deras föräldrar. Ingen av informanterna hade tidigare stött på en undervisning som varit baserad på skönlitteratur, men såväl föräldrar som barn anser att skönlitteraturbaserad undervisning bör dominera arbetet i skolan. De känner att det är mycket lättare att finna lärglädje, fantasi och inspiration ur skönlitteraturen, än ur renodlade läromedel. Både föräldrar och barn vill dock ha kvar traditionella läromedel som ett komplement i undervisningen, dels för att barnen tycker att det är väldigt roligt att arbeta med arbetsböcker och, för att föräldrarna på så vis känner trygghet i att basen i barnens lärande säkras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject föräldrar
skönlitteraturens roll
tematisk undervisning
yngre barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/3729 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics