Kunskap och attityd om hiv/aids hos svenska niondeklassare

DSpace Repository

Kunskap och attityd om hiv/aids hos svenska niondeklassare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kunskap och attityd om hiv/aids hos svenska niondeklassare
Author Eversholt, Thomas ; Tellström, Sandra
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att göra en studie om kunskaper och attityder om hiv/aids hos svenska niondeklassare. Dessutom ville vi undersöka vilka eventuella skillnader det finns avseende genus samt svensk respektive utländsk bakgrund kopplat till elevernas kunskaper och attityder. Detta intresseområde har vi undersökt med hjälp av en kvantitativ enkätstudie på två olika skolor. Vi kan i vår undersökning se en tendens att flickor med utländsk bakgrund inom undersökningsgruppen har sämre kunskaper än övriga elever. Beträffande attityderna inom undersökningsgruppen fanns generellt sett en positiv attityd gentemot hivsmittade. Dock hade flickorna en något positivare attityd än pojkarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject AIDS
attityder
HIV
kultur
kunskaper
sex- och samlevnad
skola
styrdokument
ungdomar
årskurs 9
Handle http://hdl.handle.net/2043/3730 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics