Särskilda undervisningsgrupper i en skola för alla

DSpace Repository

Särskilda undervisningsgrupper i en skola för alla

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Särskilda undervisningsgrupper i en skola för alla
Author Wiborgh, Åsa ; Wistrand, Anna
Date 2007-02-23
Swedish abstract
Malmö Högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Höstterminen 2006 Wiborgh, Åsa. & Wistrand, Anna. (2006). Särskilda undervisningsgrupper i en skola för alla. (Special teaching groups in a school for all children). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med denna studie har varit att undersöka om vi verkligen går mot en skola för alla som våra styrdokument säger. Har pedagoger ett sådant förhållningssätt så att det passar alla elever? Har rektorer ett tydligt och engagerat ledarskap med hög kompetens för att inkluderingen ska kunna lyckas? Varför har då de särskilda undervisnings- grupperna ökat under de sista tio åren? Genom att intervjua rektorer och pedagoger på tre skolor samt rektorn för kommunens resurs och specialskolor har vi sökt svar på deras syn på inkludering och vad dom anser om särskilda undervisningsgrupper i en skola för alla. Resultatet visar att alla pedagoger och rektorer har en likartad syn på begreppet inkludering och att det är en ständigt pågående skolutveckling. På frågan om hur respondenterna ser på begreppet särskilda undervisnings- grupper skiljer sig svaren markant. En rektor anser att alla deras klasser är särskilda undervisningsgrupper och en annan rektor menar att på hennes skola finns det inga särskilda undervisningsgrupper. Enligt respondenterna anser de att de särskilda undervisningsgrupperna har ökat beroende på grundskolans försämrande ekonomi, kulturkrockar och den oflexibla organisationen. men alla tillfrågade är överens om att det absolut inte beror på eleven. Nyckelord: Exkludering, inkludering, integrering, särskilda undervisningsgrupper Åsa Wiborgh Anna Wistrand Handledare: Elsa Foisack Dan Anderssonsgatan 7 Nämndemansvägen 20 Examinator: Börje Lindblom 754 41 Uppsala 752 57 Uppsala
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inkludering
särskilda undervisningsgrupper
Handle http://hdl.handle.net/2043/3732 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics