Om strategier vid problemlösning i matematik

DSpace Repository

Om strategier vid problemlösning i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om strategier vid problemlösning i matematik
Author Shkala, Rehana ; Zdrnja, Borislav
Date 2006
Swedish abstract
Studien undersöker huruvida elever använder sig av olika strategier vid problemlösning i matematik, då de arbetar enskilt eller i grupp och vad de tycker om problemlösning i mate-matik? 32 elever i år 4 i en skola i södra Sverige fick arbeta med problemlösningsuppgifter i matematik, enskilt och i grupp. Som grund för analys av elevers olika strategier vid problemlösning har vi använt ett urval av Mölleheds (2001) faktorer för problemlösning, nämligen följande fem: textförståelse, talförståelse, räkneförmåga, logik och matematiska begrepp. Undersökningen visar att eleverna hade sämre resultat när de arbetade med uppgifterna i grupp i jämförelse med de som arbetade enskilt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grupparbete
kommunikation
problemlösning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3738 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics