Hur kan förskolor arbeta med hållbar utveckling?

DSpace Repository

Hur kan förskolor arbeta med hållbar utveckling?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur kan förskolor arbeta med hållbar utveckling?
Author Ingesson, Helena
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad barn i åldrarna 4 och 5 år på en förskola har för tankar om användning av vatten ur perspektivet hållbar utveckling, samt att undersöka vilka dimensioner inom hållbar utveckling som barn på en förskola tar till sig då vi tillsammans genomför övningar inom temat användning av vatten. Eftersom övningarna genomfördes tillsammans med barnen utgår jag från de metoder som används vid aktionsforskning. De undersökningsmetoder som användes var kvalitativa intervjuer och deltagarobservationer. Resultatet visar att barnen som deltagit i undersökningen har tankar om vilket behov av vatten som finns samt tankar om användning av vatten utifrån de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling. Störst andel barn har tagit till sig inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aktionsforskning
barns tankar
förskola
hållbar utveckling
kvalitativa intervjuer
vatten
Handle http://hdl.handle.net/2043/3742 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics