Eget arbete-hur fungerar det för elever i behov av särskilt stöd?

DSpace Repository

Eget arbete-hur fungerar det för elever i behov av särskilt stöd?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Eget arbete-hur fungerar det för elever i behov av särskilt stöd?
Author Hällstorp Svanström, Malin
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande uppsats är att få en bild av hur lärare upplever att elever i behov av särskilt stöd, i år 7-9, klarar att arbeta med arbetssättet Eget arbete.Eget arbete innbär att eleven själv planerar och tar ansvar för sitt skolarbete.Elevens valmöjlighet och frihet ökar. Syftet är också att ta reda på hur arbetssättet Eget arbete kan anpassas till elever i behov av särskilt stöd.Resultatet bygger på intervjuer med lärare i grundskolans senare årskurser. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att många elever i behov av särskilt stöd inte klarar skolans friare arbetssätt särskilt bra. Eget arbete däremot kan vara ett arbetssätt som fungerar mycket bra eftersom det kan anpassas till elevers olika behov. Eget arbete kan med fördel kombineras med tema- och projektarbete. För att Eget arbete ska vara meningsfullt för alla elever krävs mycket lärarresurser och tätt samarbete i arbetslag för att fånga upp elever i behov av stöd. Många elever i behov av stöd har behov av struktur, anpassade uppgifter och konkret material. Examensarbetet ger exempel på hur Eget arbete kan anpassas till elever i behov av särskilt stöd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Eget arbete
indivuellt anpassad undervisning
Elever i behov av stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/3744 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics