Lokalhistoria i Historia A: den lilla och stora historien i samverkan

DSpace Repository

Lokalhistoria i Historia A: den lilla och stora historien i samverkan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lokalhistoria i Historia A: den lilla och stora historien i samverkan
Author Cervin, Håkan
Date 2007
English abstract
In this paper I will try to answer the question if it’s possible to integrate local history into the basic coarse of history – History A, without making the coarse to thin, or interrupt its chronology. I want to demonstrate that this may be done with thorough planning about how to use the hours given to me as a teacher in History A. I also want to show the importance that global, national, regional and local history is used in the teaching, how these different areas enhances each other, and that local history is a useful tool to make the history teaching alive for the students. I also want to show the benefits of working along the structure described in this paper when teaching History A.
Swedish abstract
Genom min uppsats vill jag svara på frågan huruvida lokalhistoria går att integrera med grundkursen Historia A utan att detta extra stoff ska urholka kursen, eller störa dess kronologi. Jag vill visa att detta kan åstadkommas genom noggrann planering och med reflexioner över hur jag som lärare kan disponera de antal timmar som tilldelats Historia A. Jag vill visa på betydelsen av att global, nationell, regional och lokal historia samverkar i undervisningen och hur de olika områdena förstärker varandra, samt visa att lokalhistoria kan vara ett utmärkt redskap för att göra historieundervisningen levande för eleverna. Slutligen vill jag också visa de många fördelarna med att arbeta efter den struktur jag i uppsatsen rekommenderar att använda till kursen Historia A.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject lokalhistoria
local history
Handle http://hdl.handle.net/2043/3746 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics