Knowledge of periodontal disease before and after a mass media campaign targeting periodontitis

DSpace Repository

Knowledge of periodontal disease before and after a mass media campaign targeting periodontitis

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Licentiate Thesis
Licentiate Thesis, comprehensive summary
Title Knowledge of periodontal disease before and after a mass media campaign targeting periodontitis
Author Mårtensson, Carina
Date 2006
English abstract
The aims were to evaluate if a mass media campaign regarding periodontal disease could increases the knowledge of diagnosis, symptom and treatment options of periodontal disease, and to analyse factors associated with knowledge before and after the campaign according to social attributes, care system attributes and perceived oral health aspects. The Swedish Association of Periodontology initiated the mass media campaign. It was conducted through brochures, newspapers, radio and television. The studies were based on a questionnaire in a panel design. From the national population register 900 individuals 50-75 years of age were randomly sampled. The response rate of the questionnaire was 70% before the campaign, 65% after and 64% answered both questionnaires. Data were analysed as to correct answers before and after the campaign and to change in knowledge. Knowledge improved about periodontitis regarding symptoms, diagnoses and treatment options of periodontal disease. Individuals with "secondary education" had more knowledge of periodontal disease both before and after the campaign, compared to individuals with "primary education". High utilization of dentistry was also associated with knowledge before and after the campaign. To conclude mass media campaigns may increase knowledge of periodontal disease.
Swedish abstract
Syftet var att utvärdera om en massmedia kampanj ökar kunskapen om diagnos, symptom och behandling av parodontit och att analysera kunskap i förhållande till sociala faktorer, användande av tandvård och uppfattning om oral hälsa. Kampanjen utarbetades av Svenska Parodontologiföreningen och genomfördes via tidningsartiklar, radio, TV program och broschyrer som kunde rekvireras av tandvårdskliniker. För att genomföra studien användes postenkäter i en före och efter design, som skickades ut till 900 ur befolkningsregistret slumpvis utvalda 50-75 åringar. Svarsandelen var 70 % före kampanjen och 65 % efter kampanjen. Totalt svarade 64 % på båda enkäterna. Data analyserades i förhållande till rätt svar före och efter kampanjen samt beträffande förändring av kunskap. Kunskapen om parodontit ökade efter kampanjen med fler rätta svar angående symptom, diagnos och behandling av parodontit. Analysen av förändringarna i kunskap visade att fler individer med högre utbildningsnivå kunde mer om parodontit före och efter kampanjen än de med lägre utbildningsnivå. Kunskap före och efter kampanjen associerades också med högt utnyttjande av tandvård. Slutsatsen av studien är att en massmedia kampanj kan öka kunskapen om parodontit
Publisher Malmö University, Faculty of Odontology
Series/Issue Malmö University Odontological Dissertations
ISSN 1650-6065
ISBN 91-631-8593-8
Language eng (iso)
Subject Medicine
30216
Included papers
  1. Mårtensson C, Söderfeldt B, Halling A, Renvert S. Knowledge on periodontal disease before and after a mass media campaign. Swed Dent J 28:165-171 2004

  2. Mårtensson C, Söderfedlt B, Andersson P, Halling A, Renvert S. Factors behond change in knowledge after a mass media campaign targeting periodontitis. Int J Dent Hygiene 4:8-14 2006

Handle http://hdl.handle.net/2043/3761 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics