Döva invandrarbarns möte med specialskolan lära sig svenskt teckenspråk och svenska som andraspråk

DSpace Repository

Döva invandrarbarns möte med specialskolan lära sig svenskt teckenspråk och svenska som andraspråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Döva invandrarbarns möte med specialskolan lära sig svenskt teckenspråk och svenska som andraspråk
Author Andersson, Cecilia
Date 2007
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att beskriva döva invandrarbarns skolsituation i den svenska specialskolan och främst skildra elevernas inledande möte med, och tid i skolan samt undersöka hur skolans lärare konkret arbetar för att lära de döva invandrareleverna svenskt teckenspråk och svenska skriftspråket. Som metod har använts kvalitativa intervjuer med två experter inom dövområdet, nämligen Carin Roos och Louise Danielsson. Även två verksamma lärare från två olika specialskolor har intervjuats. En av experterna och en av lärarna är döva och vid intervjuerna med dem användes både teckenspråkstolkar och videoinspelning. I resultatdelen skildras lärarnas erfarenheter av det allra första mötet med det döva invandrarbarnet samt hur den allra första språkinlärningen och språkutvecklingen inleds via teckenspråket, för många av barnen är språklösa när de börjar specialskolan. Experterna ger också sina synpunkter på undervisningen. Slutsatsen är att de döva invandrarbarnens skolsituation är mycket specifik. Språkinlärningen måste börja med en grund i svenskt teckenspråket för att sedan ha möjlighet att gå vidare till svenska skriftspråket. Specialskolans lärare har värdefull kunskap och erfarenheter som kan vara till nytta för alla SvAlärare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject döva invandrarbarn
specialskola
svenska som andraspråk
teckenspråk
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3766 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics