Döva invandrarbarns möte med specialskolan lära sig svenskt teckenspråk och svenska som andraspråk

DSpace Repository

Döva invandrarbarns möte med specialskolan lära sig svenskt teckenspråk och svenska som andraspråk

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Cecilia
dc.date.accessioned 2007-02-27T14:51:00Z
dc.date.available 2007-02-27T14:51:00Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3766
dc.description Detta examensarbete syftar till att beskriva döva invandrarbarns skolsituation i den svenska specialskolan och främst skildra elevernas inledande möte med, och tid i skolan samt undersöka hur skolans lärare konkret arbetar för att lära de döva invandrareleverna svenskt teckenspråk och svenska skriftspråket. Som metod har använts kvalitativa intervjuer med två experter inom dövområdet, nämligen Carin Roos och Louise Danielsson. Även två verksamma lärare från två olika specialskolor har intervjuats. En av experterna och en av lärarna är döva och vid intervjuerna med dem användes både teckenspråkstolkar och videoinspelning. I resultatdelen skildras lärarnas erfarenheter av det allra första mötet med det döva invandrarbarnet samt hur den allra första språkinlärningen och språkutvecklingen inleds via teckenspråket, för många av barnen är språklösa när de börjar specialskolan. Experterna ger också sina synpunkter på undervisningen. Slutsatsen är att de döva invandrarbarnens skolsituation är mycket specifik. Språkinlärningen måste börja med en grund i svenskt teckenspråket för att sedan ha möjlighet att gå vidare till svenska skriftspråket. Specialskolans lärare har värdefull kunskap och erfarenheter som kan vara till nytta för alla SvAlärare. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject döva invandrarbarn en
dc.subject specialskola en
dc.subject svenska som andraspråk en
dc.subject teckenspråk en
dc.subject tvåspråkighet en
dc.title Döva invandrarbarns möte med specialskolan lära sig svenskt teckenspråk och svenska som andraspråk en
dc.title.alternative Deaf immigrantchildren and the Swedish special school for the deaf Learning Swedish sign language and Swedish as a second language en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Svenska i ett mångkulturellt samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics