Matematikundervisning i närmiljön

DSpace Repository

Matematikundervisning i närmiljön

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematikundervisning i närmiljön
Author Jönsson, Karolin ; Kjell, Sofie
Date 2007-02-28
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att undersöka hur lärare använder närmiljön i sin matematikundervisning. Vi undersökte även i vilken utsträckning de använde närmiljön samt vilka för- och nackdelar det finns med att använda närmiljön i matematikundervisningen. I denna studie användes ostrukturerad observation som metod. Dessutom användes kvalitativa intervjuer för att få svar på frågeställningarna. Resultatet visade att lärare använder närmiljön både när de undervisar inomhus och utomhus. Vidare visade resultatet att lärare fann många fördelar men få nackdelar med att undervisa i närmiljön. Några generella slutsatser gick inte att dra angående hur lärare använder närmiljön i matematikundervisningen, eftersom undersökningen inte var tillräckligt omfattande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematikundervisning
närmiljö
undersökande arbetssätt
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3769 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics