Arbetssätt och attityder- en empirisk jämförelse i ämnet matematik

DSpace Repository

Arbetssätt och attityder- en empirisk jämförelse i ämnet matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetssätt och attityder- en empirisk jämförelse i ämnet matematik
Author Johnsson, Monica ; Ingolf-Nyrén, Carolina
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka hur icke traditionellt och traditionellt arbetssätt inom matematik i skolår 1 kan se ut samt ta reda på huruvida arbetssättet påverkar elevernas attityder till ämnet. För att söka svar på våra frågeställningar har vi genomfört observationer i två klasser i skolår 1 med icke traditionellt respektive traditionellt arbetssätt samt intervjuat lärarna och eleverna. Resultaten visar att icke traditionellt arbetssätt kan innebära att eleverna får undersöka och prova sig fram, ofta med hjälp av laborativt material som konkretiserar matematiken samt att eleverna får möjlighet att prata matematik. Ett traditionellt arbetssätt kan innebära att eleverna ges redan färdiga generaliseringar av läraren och/eller matematikläroboken och att de därefter får öva på att tillämpa dessa individuellt eller i grupp. Vad gäller elevernas attityder så relaterade flera av dem matematik till de aktiviteter som sker under skoldagen såsom läsa, skriva och räkna medan andra härleder matematik till matematiklektionerna och deras innehåll. De flesta elever i klassen med icke traditionellt arbetssätt kunde ge exempel på varför de lär sig matematik i skolan medan ingen av eleverna som har traditionellt arbetssätt i matematik kunde detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
förståelse
icke traditionellt arbetssätt
laborativt material
matematiklärobok
traditionellt arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/3770 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics