En intervjustudie av bemannings- och rekryteringsföretagens urvals- och rekryteringsprocesser

DSpace Repository

En intervjustudie av bemannings- och rekryteringsföretagens urvals- och rekryteringsprocesser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En intervjustudie av bemannings- och rekryteringsföretagens urvals- och rekryteringsprocesser
Author Contreras, Marcela ; Lundblad, Charlotta
Date 2007
Swedish abstract
Arbetet är en kvalitativ undersökning av hur bemannings- och rekryteringsföretag går tillväga i sina urvals- och rekryteringsprocesser. Sju diktafoninspelade intervjuer har genomförts med åtta personer anställda vid Malmöbaserade företag. De intervjuade arbetar med bemanning/rekrytering, vilket var ett urvalskriterium. Genom att undersöka företagens arbetssätt i ovan nämnda process, velat ta reda på och belysa, om och i så fall vilka problem som kan uppstå i denna. Problemen, som vi ser det, är färgade av vårt teoriavsnitt, i vilket vi behandlar testverksamhet, psykologiska teorier samt diskriminering. Bemannings- och rekryteringsföretag är i stort synonyma med uppgiften och målet att hitta ”rätt man till rätt plats”. Vad vi erfarit utifrån intervjuerna, är att professionella och kunniga människor verkar vid dessa företag, men att urvalsmetoderna inte alltid fungerar optimalt utifrån perspektivet att sålla ut rätt kompetens. En stor del av en rekryterares arbetsuppgift, består i att bedöma människor. Genom att koppla vårt teoriavsnitt till intervjuresultatet, visar vi på svårigheterna med att göra riktiga bedömningar av individer och samtidigt förhålla sig objektiv till sina egna värderingar. Kundföretagens önskemål och krav skall beaktas och tillfredsställas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bemannings- och rekryteringsföretag
diskriminering
psykologi
rekrytering
test
Handle http://hdl.handle.net/2043/3773 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics