Pedagogers reflektioner om rörelse i skolan

DSpace Repository

Pedagogers reflektioner om rörelse i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers reflektioner om rörelse i skolan
Author Dahlberg, Andreas
Date 2007
English abstract
This is a study on teachers´reflections of motoric skills and the parallels they think that they make when it comes to students concentration. I also wanted to see what methods the teachers were using and what motivates them. It shows that the teachers´ could see positive effects on students concentration while training of motoric skills.
Swedish abstract
Studien syftade till att undersöka hur pedagoger såg på sambandet mellan rörelse och elevers koncentrationsförmåga. Jag ville se hur pedagoger tillämpade rörelse, vilka effekter de tyckte sig se samt vad som motiverade dem till rörelse. Metod som använts var en enkätundersökning med 46 pedagoger. Resultatet visade att pedagogerna anser att det finns ett samband mellan rörelse och koncentrationsförmåga och som i sin tur gynnar inlärningsförmågan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motorik
koncentration
Motoric skills
koncentration
Handle http://hdl.handle.net/2043/3780 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics