Läs- och skrivprocessen - förutsättningar och miljöer för god läs- och skrivpedagogik

DSpace Repository

Läs- och skrivprocessen - förutsättningar och miljöer för god läs- och skrivpedagogik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivprocessen - förutsättningar och miljöer för god läs- och skrivpedagogik
Author Bolinder, Lena ; Hall, Lena ; Lennartsson, Maria
Date 2006
Swedish abstract
Som specialpedagoger kommer vi med stor sannolikhet att möta elever med läs- och skrivsvårigheter. En viktig förutsättning för att kunna minska andelen elever som misslyckas i sin läs- och skrivinlärning är att vi får kunskap om vad som kännetecknar god läs- och skrivutveckling. Syftet med den här studien är att beskriva och analysera förutsättningar och miljöer för god läs- och skrivpedagogik för skolelever i de yngre åldrarna som inte har "knäckt läskoden". Sammanfattningsvis pekar resultaten på av vår undersökning på att lärarens kompetens är av stor betydelse i den bemärkelsen att denne kan behärska flera olika metoder. Detta för att kunna individualisera undervisningen utifrån barnens behov. Ytterligare en faktor som är av stor betydelse är att läraren har kunskap om barns språkliga utveckling då blir tecknen på hotande läsinlärningsmisslyckanden enkla att se.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läs- och skrivprocessen
arbetssätt
miljöer
pedagogens kompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/3781 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics