Elevers förståelse av och attityder till miljön

DSpace Repository

Elevers förståelse av och attityder till miljön

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers förståelse av och attityder till miljön
Author Geijer, Carl Fredrik ; Gerassimova, Milena
Date 2007
Swedish abstract
Med denna uppsats försöker vi bringa klarhet i hur elever i skolår 9 tänker kring miljön och miljöproblem, och om de är beredda att vidtaga åtgärder för att motverka dem. Eleverna har fått fylla i enkäter och några elever har intervjuats angående sitt miljötänkande. Våra undersökningar visar att både tjejer och killar känner till miljöproblemen och att de även kan ge flera exempel på sådana. Miljöproblem som de känner till är klimatförändringar, oljeskadade fåglar och sopor. Eleverna säger sig vara beredda att ändra sina levnadsvanor för att motverka miljöproblemen, men flera elever säger att alla i så fall bör hjälpa till, för annars gör det ju ingen skillnad. Även om de är ganska medvetna om miljöproblemen, är de, i nuläget, ganska ovetandes om vad de kan göra för att motverka dem. Eleverna vill ha mer undervisning om miljön, eftersom de anser att det är ett högaktuellt ämne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject miljöproblem
attityder
växthuseffekt
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3790 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics