Från Kalle Anka till Harry Potter - en studie om pojkars attityder till läsning av skönlitteratur

DSpace Repository

Från Kalle Anka till Harry Potter - en studie om pojkars attityder till läsning av skönlitteratur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från Kalle Anka till Harry Potter - en studie om pojkars attityder till läsning av skönlitteratur
Author Nyberg, Karolina ; Olsson, Malin
Date 2007
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka pojkars attityder till läsning av skönlitteratur. Vi vill med våra frågeställningar ta reda på vilka faktorer som påverkar deras läsning av skönlitteratur. Arbetet syftar till att undersöka vad pojkarna läser samt vad de anser att de får ut av sin läsning. Vi har använt oss av enkätundersökningar och kvalitativa intervjusamtal för att uppnå studiens syfte. Resultatet visar sammanfattningsvis att pojkarna i urvalet sällan uppger har läsning som ett prioriterat intresse. Det finns en tydlig trend bland pojkarna där Harry Potter (Rowling) och Kalle Anka (Disney) var de vanligaste förekommande böckerna. Fantasygenren läses för dess möjlighet att fly från verkligheten och serietidningar för det låga engagemang som krävs och lättillgängliga händelseförlopp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Skönlitteratur
Harry Potter
Läsning
Pojkars attityder
Bokslukaråldern
Handle http://hdl.handle.net/2043/3792 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics