Elevers uppfattningar om likhetstecknets roll

DSpace Repository

Elevers uppfattningar om likhetstecknets roll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers uppfattningar om likhetstecknets roll
Author Lindwall, Svensson
Date 2007
English abstract
This paper deals with students' perception of the role of the equality sign. The purpose of the essay is to see whether students comprehend all the different roles the equality sign possesses. The conclusion drawn from the interviews with the Swedish students implied that the full understanding of the equality sign was not achieved by the students when they had reached their last year of elementary school.
Swedish abstract
I denna uppsats undersöktes elevers förståelse för likhetstecknets olika funktioner. Skälet till att undersökningen gjordes var att det förelåg en misstanke om att elever inte har tillräckligt god förståelse för likhetstecknets strukturella såväl som dess operationella funktioner. I undersökningen användes kvalitativa intervjuer och enkäter och undersökningsgruppen bestod av 79 elever som genomförde enkäten och elva elever som blev intervjuade från skolår nio. Resultatet visade att majoriteten av eleverna har bristande förståelse för de olika roller likhetstecknet har och hur man använder dem. Likhetstecknet uppfattades av eleverna som en symbol vars uppgift var att visa ett svar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject likhetstecken
algebra
förståelse
operationell
strukturell
grundskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/3793 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics