Skolans syn på särbegåvade elever

DSpace Repository

Skolans syn på särbegåvade elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolans syn på särbegåvade elever
Author Berggren, Vickie ; Lindskog, Bo
Date 2007
English abstract
Schools views on gifted children.
Swedish abstract
Hur ser lärare och skolledare på de särbegåvade eleverna och hur beskrivs dessa elever i skolan? Fyra skolors syn på särbegåvade elever. Med särbegåvad menar vi de högpresterande elever i skolan, som har en extra begåvning i ett eller flera ämnen. Vi utgick ifrån skolledares och lärares syn på dessa elever. Vårt resultat visade att alla intervjupersoner ansåg att alla elever i skolan har någon form av begåvning. De särbegåvade eleverna är oftast självgående och det är lärarna själva som ska ansvara för, ta hand om och hjälpa de särbegåvade eleverna i deras utveckling i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Särbegåvade
högpresterande
Handle http://hdl.handle.net/2043/3795 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics