De finländska elevernas framgångar i matematik

DSpace Repository

De finländska elevernas framgångar i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De finländska elevernas framgångar i matematik
Author Lindström, Jessica ; Jönsson, Lena
Date 2007-03-02
Swedish abstract
Bakgrunden till denna rapport är de goda resultat som de finländska eleverna fick i matematikdelen i PISA 2003 - en undersökning som genomfördes för att kartlägga 15- åringars kunskaper i ämnet. Syftet med vår studie är att finna några faktorer som ligger bakom de finländska elevernas framgångar i matematik. De metoder som användes för att finna dessa faktorer var intervjuer och observationer på två skolor i Finland. Med hjälp av denna undersökning och litteraturstudier fann vi följande faktorer som möjligen ligger bakom deras goda resultat: samhällets syn på skolan, lärarutbildningen i Finland, arbetssätt, undervisningsgrupper med få eller inga invandrarelever, tidiga betyg, antalet undervisningstimmar i matematik, elever med fördjupade matematikkunskaper och tidig stödundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Finland
matematik
matematikframgångar
PISA
Handle http://hdl.handle.net/2043/3799 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics