Bildskapande i en förskoleklass ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Bildskapande i en förskoleklass ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bildskapande i en förskoleklass ur ett genusperspektiv
Author Samani, Fatemeh
Date 2006
Swedish abstract
I detta arbete undersöks skillnader mellan flickors och pojkars bildskapande i en förskoleklass. En kombination av semiotik och genusperspektiv har varit ett redskap i studien för att undersöka om det finns några innehållsskillnader i flickors och pojkars bilder när de utgår från en gemensam saga. Undersökningen genomfördes med videoobservation som metod. Resultatet visar att genus har betydelse i barnens visuella uttryck och att det finns skillnader i pojkars och flickors bildskapande. Till exempel visar studien att pojkar bara väljer manliga aktörer och flickor ofta kvinnliga i sina bilder, men när flickor vill gestalta en manlig aktör görs detta alltid i förhållande till kvinnliga aktörer. Både pojkar och flickor använder koder och symboler i bilder för att uttrycka kulturella egenheter, om vad som kan beskrivas som manligt och kvinnligt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskoleklass
Bildskapande
Förskola
Genus
Bild
Handle http://hdl.handle.net/2043/3800 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics